Erkende opleidingsschool

Erkende opleidingsschool

Wij zijn een erkende opleidingsschool voor aanstaande leraren van Driestar Educatief. Dit betekent dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar staan. Binnen de school zijn opgeleide begeleiders (mentoren en (VELON-gecertificeerde) schoolopleiders) aanwezig die studenten en (aanstaande) leerkrachten begeleiden in de praktijk. We zijn een opleidingsschool voor alle studenten; we zijn gespecialiseerd in het begeleiden van SAM-studenten. Als opleidingsschool blijven we ontwikkelen om goed op te leiden.

Lees meer…

Pestprotocol

Pestprotocol

Het pestprotocol van de Willem Teellinckschool. Zo is voor iedereen duidelijk hoe wij om willen gaan met pestsituaties.

Pestprotocol WTS