Pestprotocol

Pestprotocol

Het pestprotocol van de Willem Teellinckschool. Zo is voor iedereen duidelijk hoe wij om willen gaan met pestsituaties.

Klik hier om het pestprotocol te bekijken.

Nieuwsbrief samenwerkingsverband Berséba

Nieuwsbrief samenwerkingsverband Berséba

Hieronder treft u een prachtige “spiegelnieuwsbrief” van ons reformatorisch samenwerkingsverband Berséba aan. Deze spiegelnieuwsbrief is bestemd voor ouders én leerkrachten! We horen en lezen regelmatig dat ouders en leerkrachten weinig weten over de nieuwe wet “Passend Onderwijs” die met ingang van 1 augustus 2014 van kracht is geworden. Peilingen van het ministerie wijzen dat uit en Het Loket en Berséba merken het soms ook aan de vragen die worden gesteld. Hopelijk verduidelijkt deze nieuwsbrief een en ander.

Spiegelnieuwsbrief voor Ouders en Leerkrachten Berséba