Taalontwikkeling van het jonge kind

Bij de opvoeding van onze kinderen neemt de taalontwikkeling een centrale plaats in.

Wij bieden u ondersteuning bij de taalontwikkeling door een prentenboekenbibliotheek en de projecten Taal op Pad en Opvoeding op Pad. U leest er alles over in de brochure.

Folder taal op pad