Notulen medezeggenschapsraad

Notulen MR-vergadering

Hier vindt u de notulen van de MR-vergadering van donderdag 3 november 2016.