Hier vindt u de notulen van de MR-vergadering van 22 juni 2017.

Notulen van 22-06-2017