Hier vindt u de notulen van de MR-vergadering van donderdag 3 november 2016.

Notulen van 03-11-2016