Hieronder vindt u de notulen van onze MR-vergadering van donderdag 1 februari 2018.

Notulen van 01-02-2018