Onderstaand de notulen van de MR-vergadering van 14-12-2017.

Notulen