Hieronder treft u een prachtige “spiegelnieuwsbrief” van ons reformatorisch samenwerkingsverband Berséba aan. Deze spiegelnieuwsbrief is bestemd voor ouders én leerkrachten! We horen en lezen regelmatig dat ouders en leerkrachten weinig weten over de nieuwe wet “Passend Onderwijs” die met ingang van 1 augustus 2014 van kracht is geworden. Peilingen van het ministerie wijzen dat uit en Het Loket en Berséba merken het soms ook aan de vragen die worden gesteld. Hopelijk verduidelijkt deze nieuwsbrief een en ander.

Spiegelnieuwsbrief voor Ouders en Leerkrachten Berséba