Medezeggenschapsraad Willem Teellinckschool

 

De Willem Teellinckschool heeft sinds 2009 een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 4 personen: 2 personen uit de oudergeleding en 2 personen uit de personeelsgeleding. In de bijgevoegde stukken vindt u meer informatie over de MR.

Onderstaande personen hebben zitting in de MR:

Dhr. J. van Dijjk

Dhr. J. van Dijjk

Voorzitter

Oudergeleding

(0317) 61 83 53

Dhr. J.C.G. Peters

Dhr. J.C.G. Peters

Secretaris

Personeelsgeleding

Dhr. A. van Laar

Dhr. A. van Laar

Lid

Oudergeleding

(0317) 61 21 23

Dhr. H. Bouw

Dhr. H. Bouw

Lid

Personeelsgeleding

Mail de medezeggenschapsraad

7 + 1 =