Notulen MR-vergadering

Hieronder treft u de notulen van de MR-vergadering van 24 januari 2019 aan. Notulen van 24-01-2019